menu

Media Project

Descriere media project

Media project este un proiect de practică studențească al Departamentului de Jurnalism din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Media project are la bază experiența și infrastructura proiectului VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” POSDRU 90/2.1/S/64002, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, derulat între august 2010 și iulie 2013.

Media Project oferă posibilitatea studenților din domeniul comunicării de a pune în practică cunștințele acumulate în cadrul cursurilor. Materialele sunt realizate de studenți în exclusivitate cu ajutorul echipamentului pus la dispoziție de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Departamentul Jurnalism și Media Digitală.

Studenții beneficiază de traininguri în diverse domenii de interes (cameră, editare, reporter etc.) realizate de experți în domeniu și/sau profesori de la secția de Jurnalism a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. În continuare sunt încurajați să lucreze în echipă pentru a simula o instutuție media reală.

1908267_612801352128623_2356358234112519582_n

Din 2015 și până în prezent, peste 120 de studenți din toată facultatea și-au desfășurat practica în cadrul Media Project, producând sute materiale video. Pe lângă aceștia, mai trebuie menționate zecile de studenții care au utilizat infrastructura MP pentru a produce proiecte personale, mini-documentare, anchete și teme pentru facultate.

Fiind dat specificul activității, se lucrează cu un număr limitat de studenți, din motive logistice (infrastructura tehnică necesară bunei funcționări) și care țin de instruire. Media Project funcționează pe un sistem de feedback continuu și detaliat, pentru a asigura calitatea materialelor, dar și a actului educațional.

Scopul proiectului Media Project este unul dublu. În primul rând, Media Project oferă studenților posibilitatea de a pune în practică, într-un spațiu controlat, lucrurile studiate la facultate în cadrul cursurilor. Studenții folosesc MP ca un outlet creativ pentru ideile și proiectele lor personale, totul sub îndrumarea coordonatorilor. Aceștia sunt încurajați să își construiască un portofoliu sau să își realizeze anumite teme pentru facultate aici.

În al doilea rând, MP asigură un spațiu în care studenții Departamentului de Jurnalism și Media Digitală (dar nu numai) pot să își desfășoare stagiile de practică profesională prevăzute în curriculă. Prin organizarea de ședințe, workshop-uri, sesiuni de planning și brainstorming, studenții își pot construi portofoliul necesar pentru promovarea materiei, într-un cadru care imită modul de funcționarea a unei redacții profesioniste.

Media Project este coordonat de lect. dr. Andrei Costina, asist. drd. Alexandru Dorofte, asist. cercet. drd. Flavia Țăran și Remi Almodt (student masterand). Echipa se ocupă de organizarea activităților pentru studenții înscriși. Astfel atribuțiile lor cuprind, dar nu sunt limitate la:

  • organizare de ședințe de redacție săptămânale;
  • organizarea de workshop-uri pe teme tehnice sau de concepere a unui material;
  • menținerea contactului cu studenții prin email, Moodle și grupul de Facebook;
  • realizarea de emisii în regim de live la finalul stagiului de lucru;
  • menținerea studioului TV și a spațiilor conexe (zona de montaj, zona de preluare a echipamentelor tehnice) în stare de funcționare și la dispoziția studenților, prin programare anterioară;
  • colaborarea cu tutorii de practică în vederea echivalării activităților cu numărul de ore necesare finalizării stagiului de practică

Media Project are ciclul de viață semestrial. Astfel, la începutul fiecărui semestru există o perioadă de înscriere pentru studenții care își doresc să participe. Bine-înțeles, studenții care au participat în semestrele anterioare își pot continua participarea, atât cea de producție, cât și în regim de mentorat pentru studenții noi veniți. Pe parcursul unui întreg semestru, studenții trec prin toate fazele producției video, fiind încurajați să vină cu idei proprii pentru materiale, dar și să lucreze în echipă.

Coordonatori Media Project: asist. drd. Alexandru Dorofte, dr. Flavia Țăran, asist. cerc. drd. Rémi Almodt